Skip to Content

محتوا با برچسب نظام مهندسی.

50 درصد ساخت و سازها در میبد بدون پروانه انجام می شود/ طراحی، اجرا و نظارت صحیح و اصولی عوامل مهم در کاهش خسارات
رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی میبد:
50 درصد ساخت و سازها در میبد بدون پروانه انجام می شود/ طراحی، اجرا و نظارت صحیح و اصولی عوامل مهم در کاهش خسارات
رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی میبد بیان داشت: ساخت و سازهای بدون پروانه باعث عدم توانایی دربرنامه ریزی شهری ،کیفیت نماها و ساخت و سازمی شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نظام مهندسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نظام مهندسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نظام مهندسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نظام مهندسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد