Skip to Content

محتوا با برچسب نذورات.

15 پایگاه در میبد آماده دریافت نذورات قربانی مردم هستند
مدیر کمیته امداد میبد:
15 پایگاه در میبد آماده دریافت نذورات قربانی مردم هستند
مدیر کمیته امداد میبد گفت: در روز عید قربان 15 پایگاه ثابت و سیار، نذورات و قربانی مردم نوعدوست شهرستان میبد را جمع آوری می کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نذورات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نذورات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نذورات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نذورات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد