Skip to Content

محتوا با برچسب نخستین گردهمایی نخبگان میبدی مقیم مرکز.

نخستین گردهمایی نخبگان میبدی مقیم مرکز با حضور «نیکزاد» در تهران + تصاویر
پنجشنبه شب برگزار شد
نخستین گردهمایی نخبگان میبدی مقیم مرکز با حضور «نیکزاد» در تهران + تصاویر
نخستین گردهمایی نخبگان میبدی مقیم مرکز پنجشنبه شب در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد.