Skip to Content

محتوا با برچسب نجومی.

دولت یک قران هم به مترو نداد
دولت یک قران هم به مترو نداد
دکتر قالیباف گفت: هر چه به انتخابات نزدیک می‌شویم مباحث سیاسی مطرح می‌شود و اگر کار نمی‌کنند دروغ هم نگویند.
موضوع «خانه‌های نجومی» کذب محض است
واکنش چمران به تخریب شهرداری:
موضوع «خانه‌های نجومی» کذب محض است
رئیس شورای شهر تهران درباره مسائل اخیری که درباره عملکرد شهرداری مطرح شده گفت: طرح این موضوع بیشتر با اهداف سیاسی از سوی عده‌ای برای از یاد رفتن مسأله فیش های نجومی بوده است.
ماجرای حقوق های نجومی و دولتی که نمی خواهد برخورد کند
دکتر حسین کچویان در یادداشتی تحلیلی بررسی کرد؛
ماجرای حقوق های نجومی و دولتی که نمی خواهد برخورد کند
حسین کچویان در یادداشتی نسبت به رواج اشرافیگیری مدیران و عدم پیگیری جدی حقوق های نجومی در سطوح بالای مدیریتی پرداخته و راهکارهایی برای گفتمان سازی در این رابطه ارائه داده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نجومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نجومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نجومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نجومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد