Skip to Content

محتوا با برچسب ناوگروه.

ناوگروه نیروی دریایی ارتش با گروهی از دزدان دریایی در خلیج عدن درگیر شد
ناوگروه نیروی دریایی ارتش با گروهی از دزدان دریایی در خلیج عدن درگیر شد
ناوگروه سی‌وپنجم نداجا طی روزهای اخیر با گروهی از دزدان دریایی که به انواع تجهیزات و تسلیحات مجهز در خلیج عدن درگیر و موفق به متواری کردن آنها از محدوده مورد نظر شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ناوگروه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ناوگروه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ناوگروه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ناوگروه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد