Skip to Content

محتوا با برچسب نانوایی های تنوری.

پایان داستان نانوایی‌های تنوری در یزد!
پایان داستان نانوایی‌های تنوری در یزد!
رییس اتحادیه نانوایان یزد با تاکید بر این که نانوایی‌های یزد باید به سمت دستگاهی شدن بروند، بیان کرد: متاسفانه هر چند مزاج مردم یزد به نان‌های تنوری سازگارتر است اما بیشترین تخلفات بهداشتی از سوی نانوایی‌های تنوری روی می‌‏‏دهد لذا در تلاش برای...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نانوایی های تنوری.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نانوایی های تنوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نانوایی های تنوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نانوایی های تنوری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد