Skip to Content

محتوا با برچسب نافرمانی مدنی.

مراقب نیرنگ‌بازان یقّه«سفید» باشیم!
مطلب وارده/
مراقب نیرنگ‌بازان یقّه«سفید» باشیم!
آن‌گونه که از برخی قرائن قطعی به دست آمده، برخی متصدیان و عوامل همسو با تشکل‌ها و احزاب «غیرقانونی و منحلّه» مشارکت و نظایر آن، می‌کوشند تا با «استفاده ابزاری» از تجمعات معلمان گرانقدر، برای پیگیری مطامع سخیف جناحی خود بهره‌برداری کنند و ادعاهایشان...