Skip to Content

محتوا با برچسب میلاد مولود کعبه.

میبد میزبان چند تن از خوانندگان و هنرمندان کشوری خواهد بود
در برنامه جشن میلاد مولود کعبه
میبد میزبان چند تن از خوانندگان و هنرمندان کشوری خواهد بود
... این جشن با اجرای گروه معروف آوای دستان، خواننده سنتی آقای سعید خلج، هنرنمایی آقایان امیر جعفرپور و احسان معدنی و دیگر هنرمندان برگزار می شود

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب میلاد مولود کعبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب میلاد مولود کعبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب میلاد مولود کعبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب میلاد مولود کعبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد