Skip to Content

محتوا با برچسب مکارم.

از انتقاد صریح آیت‌الله مکارم شیرازی تا ادعای دوباره رئیس‌جمهور!
ادعاهایی در محک ارزیابی
از انتقاد صریح آیت‌الله مکارم شیرازی تا ادعای دوباره رئیس‌جمهور!
شایسته است رئیسان قوای قضائیه و مقننه توضیح دهند که اگر ادعای رئیس قوه مجریه صحیح است، دلیل آن چیست و اگر صحیح نیست، به ایشان محترمانه تذکر بدهند

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مکارم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مکارم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مکارم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مکارم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد