Skip to Content

محتوا با برچسب موقوفات میبد.

ثبت 7 موقوفه جدید به ارزش 7 میلیارد ریال در میبد/ موقوفات باید نیازهای روز جامعه را تامین کنند
رئیس اداره اوقاف میبد:
ثبت 7 موقوفه جدید به ارزش 7 میلیارد ریال در میبد/ موقوفات باید نیازهای روز جامعه را تامین کنند
رئیس اداره اوقاف شهرستان میبد گفت: از ابتدای امسال تاکنون 7 موقوفه جدید به ارزش تقریبی 7 میلیارد ریال در میبد به ثبت رسیده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب موقوفات میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب موقوفات میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب موقوفات میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب موقوفات میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد