Skip to Content

محتوا با برچسب مهندس نقیبی زتده.

«نقیبی زاده» شانزدهمین شهردار میبد شد + رزومه
با رای اکثریت اعضای شورای شهر:
«نقیبی زاده» شانزدهمین شهردار میبد شد + رزومه
با رأی قاطع اکثریت اعضای شورای شهر، سید علی نقیبی زاده به عنوان شهردار میبد انتخاب شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهندس نقیبی زتده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مهندس نقیبی زتده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مهندس نقیبی زتده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مهندس نقیبی زتده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد