Skip to Content

محتوا با برچسب مهدی تقوی.

تورم صفر به معنای کاهش قدرت خرید مردم در شب عید است/ کشور دچار تورم رکودی است
کارشناس مسائل اقتصادی کشور:
تورم صفر به معنای کاهش قدرت خرید مردم در شب عید است/ کشور دچار تورم رکودی است
کارشناس مسائل اقتصادی کشورمان یادآور شد: امروز در کشور دچار تورم رکودی شده ایم. همواره در کشورهای دیگر تورم همراه با رونق است، اما امروز قدرت خرید مردم در کشور ما نسبت به گذشته کاهش یافته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهدی تقوی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مهدی تقوی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مهدی تقوی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مهدی تقوی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد