Skip to Content

محتوا با برچسب مناطق عملیاتی.

بیش از 80 بسیجی میبدی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند+ تصاویر
در قالب کاروان راهیان نور؛
بیش از 80 بسیجی میبدی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند+ تصاویر
۸۸ نفر از بسیجیان شهرستان میبد به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مناطق عملیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مناطق عملیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مناطق عملیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مناطق عملیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد