Skip to Content

محتوا با برچسب ممنوع التصوی بودن خاتمی.

وقتی قانون به نفع «تطهیر فتنه»مصادره می شوند!/تابش:در«قوانین ما» ممنوع التصویری و ممنوع البیانی وجود ندارد!
منظور شما از «قانون ما» کدام قانون است؟!
وقتی قانون به نفع «تطهیر فتنه»مصادره می شوند!/تابش:در«قوانین ما» ممنوع التصویری و ممنوع البیانی وجود ندارد!
آیا بهتر نیست نماینده مردم اردکان به جای دلسوزی برای کسی که رهبر انقلاب او را «بغی بر نظام» خواندند، در این چند روز مانده به پایان سال، کمی به درد مردم و کارگران اردکانی برسد که دائما در حال اعتصاب هستند و از فقر معیشت، می نالند؟!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ممنوع التصوی بودن خاتمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ممنوع التصوی بودن خاتمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ممنوع التصوی بودن خاتمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ممنوع التصوی بودن خاتمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد