Skip to Content

محتوا با برچسب ممنوع.

برخورد با عرضه‌کنندگان مرغ زنده در بازارچه‌های سطح شهر میبد
رئیس دامپزشکی میبد مطرح کرد؛
برخورد با عرضه‌کنندگان مرغ زنده در بازارچه‌های سطح شهر میبد
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان میبد گفت: به منظور کاهش خطرات ناشی از بیماری‌های احتمالی که توسط ماکیان منتقل می‌شود، با عرضه‌کنندگان مرغ زنده در بازارچه‌های شهر به طور جدی مقابله می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ممنوع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ممنوع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ممنوع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ممنوع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد