Skip to Content

محتوا با برچسب مقابله با فتنه ها، عادل، جهادگر.

مجلس خبرگان رهبری جای جناح بازی و سیاسی‌کاری نیست
آیت‌الله یزدی:
مجلس خبرگان رهبری جای جناح بازی و سیاسی‌کاری نیست
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان جناحی و سیاسی‌کار نیست بلکه مجلسی مرکب از فقهای جامعه برای انتخاب فردی با توانمندی مقابله با فتنه‌ها، عادل، جهادگر و زمان‌شناس به عنوان ولی فقیه است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مقابله با فتنه ها، عادل، جهادگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مقابله با فتنه ها، عادل، جهادگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مقابله با فتنه ها، عادل، جهادگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مقابله با فتنه ها، عادل، جهادگر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد