Skip to Content

محتوا با برچسب معلولیت.

طرح پیشگیری از معلولیت در مرکز ژنتیک میبد کلید خورد
با حضور مسئولین؛
طرح پیشگیری از معلولیت در مرکز ژنتیک میبد کلید خورد
طرح تحقیقاتی پیشگیری از معلولیت ها درخانواده های دو معلولیتی و چند معلولیتی در مرکز تحقیقات ژنتیک شهرستان میبد آغاز شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب معلولیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد