Skip to Content

محتوا با برچسب معلمان زن.

معلمان زن در کلاس درس لباس شاد بپوشند
حجت‌الاسلام قرائتی:
معلمان زن در کلاس درس لباس شاد بپوشند
حجت‌الاسلام قرائتی گفت: در مدارس دخترانه، همه خانم هستند اما لباس سیاه می‌پوشند؛ رنگ سیاه خشن است و باید لباس های رنگارنگ استفاده شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معلمان زن.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معلمان زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معلمان زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب معلمان زن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد