Skip to Content

محتوا با برچسب معاون صدای مرکز یزد.

رادیو یزد، جزء سه رادیو برتر کشور/ گزارشگر محله خود در سال آینده باشید
معاون صدای مرکز یزد:
رادیو یزد، جزء سه رادیو برتر کشور/ گزارشگر محله خود در سال آینده باشید
معاون صدای مرکز یزد گفت: متوسط مخاطب رادیو یزد بین 40 تا 42 درصد بوده که تقریبا 10 تا 12 درصد بالاتر از میانگین شبکه استانی قرار دارد. رادیو یزد از نظر مخاطب جزء 3 مرکز برتر کشور می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون صدای مرکز یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون صدای مرکز یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون صدای مرکز یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب معاون صدای مرکز یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد