Skip to Content

محتوا با برچسب معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان يزد.

«نقش مردم در سرنوشت محلات» هدف اصلی طرح اجتماع محور بهزیستی است+ تصاویر
معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان يزد:
«نقش مردم در سرنوشت محلات» هدف اصلی طرح اجتماع محور بهزیستی است+ تصاویر
معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان يزد گفت: در طرح اجتماع محور بهزیستی نیازها در یک محله با همت و کمک جمعی اعضای آن محله همراه با آموزش، نظارت و ساماندهی که صورت می گیرد، مرتفع می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان يزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان يزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان يزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان يزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد