Skip to Content

محتوا با برچسب معابرمیبذ.

وقتی گِل و لای گندیده لوله های فاضلاب در خیابانها و معابر میبد رها می شود! +عکس
اقدامی زننده و بدون ملاحظه؛
وقتی گِل و لای گندیده لوله های فاضلاب در خیابانها و معابر میبد رها می شود! +عکس
درپی اجرای پروژه فاضلاب در میبد، در اقدامی عجیب، گل و لای گندیده و متعفن لوله های فاضلاب در خیابان رها شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معابرمیبذ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معابرمیبذ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معابرمیبذ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب معابرمیبذ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد