Skip to Content

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد توسط...!!!
جوابیه دانشگاه آیت الله حائری درباره:
مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد توسط...!!!
پیرو درج مطلبی با عنوان" مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد توسط مسئولان دانشگاه یزد" در برخی رسانه ها جوابیه زیر توسط روابط عمومی دانشگاه آیت الله حائری میبد جهت تنویر افکار عمومی ارسال می گردد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مصادره بی سرو صدای دستاورد های علمی مهم دانشگاه میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد