Skip to Content

محتوا با برچسب مشاور وزیر کشور.

لازمه تبدیل هنر دست به صنایع‌ دستی افزایش تولید و برآیند اقتصادی است
مشاور وزیر کشور در امور بانوان:
لازمه تبدیل هنر دست به صنایع‌ دستی افزایش تولید و برآیند اقتصادی است
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده در سفر کوتاه خود به شهرستان میبد از نارین قلعه، یخچال خشتی، چاپارخانه و مجموعه کاروانسرای شاه‌عباسی بازدید کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مشاور وزیر کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مشاور وزیر کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مشاور وزیر کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مشاور وزیر کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد