Skip to Content

محتوا با برچسب مشارکت اجتماعی دانش آموزان.

طرح مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان «ماد» در مدارس ميبد اجرایی می شود
طرح مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان «ماد» در مدارس ميبد اجرایی می شود
ريیس اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از اجراي طرح ملی «ماد» در مدارس ميبد خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مشارکت اجتماعی دانش آموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مشارکت اجتماعی دانش آموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مشارکت اجتماعی دانش آموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مشارکت اجتماعی دانش آموزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد