Skip to Content

محتوا با برچسب مسجد جامع.

ضرورت آموزش متولیان مساجد برای پاسداری از میراث‌های معنوی
در حاشیه بازگرداندن قرآن نفیس به مسجد تاریخی
ضرورت آموزش متولیان مساجد برای پاسداری از میراث‌های معنوی
متاسفانه هنوز بسیاری از آثار ارزشمندی که به عنوان میراث فرهنگی و معنوی ما شناخته می‌شوند، از وضعیت مناسبی برای نگهداری برخوردار نیستند و به همین سبب، شنیدن خبرهایی از آسیب‌دیدن یا سرقت آن‌ها دور از انتظار نیست

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مسجد جامع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مسجد جامع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مسجد جامع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد