Skip to Content

محتوا با برچسب مسجد ابوالفضلی بیده.

تشییع نمادین پیکرمطهر امام رضا(ع) توسط بانوان میبدی+ تصاویر
تشییع نمادین پیکرمطهر امام رضا(ع) توسط بانوان میبدی+ تصاویر
این مراسم همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) از مسجد ابوالفضلی بیده به سمت امامزاده پیر چراغ بیده صورت گرفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مسجد ابوالفضلی بیده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مسجد ابوالفضلی بیده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مسجد ابوالفضلی بیده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مسجد ابوالفضلی بیده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد