Skip to Content

محتوا با برچسب مسابقات بدمینتون.

کسب عنوان نایب قهرمانی بانوی بدمینتون باز میبدی در مسابقات رنکینگ کشوری
مسابقات رنگینگ بدمینتون نوجوانان دختر در تبریز؛
کسب عنوان نایب قهرمانی بانوی بدمینتون باز میبدی در مسابقات رنکینگ کشوری
خانم عطیه فلاح بانوی بدمینتون باز میبدی موفق شد در دومین مرحله مسابقات رنگینگ بدمینتون نوجوانان دختر که در تبریز برگزار شد مقام نائب قهرمانی را کسب نماید.
کسب مقام سومی بدمینتون باز میبدی در مسابقات کشوری بیرجند
مسابقات رنکینگ کشوری:
کسب مقام سومی بدمینتون باز میبدی در مسابقات کشوری بیرجند
خانم عطیه فلاح که جهت شرکت در اولین دوره مسابقات رنکینگ نوجوانان به شهرستان بیرجند اعزام شده بود، توانست مقام سومی اولین دوره این مسابقات را بدست آورد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مسابقات بدمینتون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مسابقات بدمینتون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مسابقات بدمینتون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مسابقات بدمینتون.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد