Skip to Content

محتوا با برچسب مسئول ورزش بانوان یزد.

نبود اسپانسر، مهمترین دغدغه ورزش قهرمانی بانوان یزد است
نبود اسپانسر، مهمترین دغدغه ورزش قهرمانی بانوان یزد است
مسئول ورزش بانوان یزد گفت: مشکلات مالی و نبود اسپانسر مهمترین مشکل بانوان ورزشکار استان در سطح قهرمانی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مسئول ورزش بانوان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مسئول ورزش بانوان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مسئول ورزش بانوان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مسئول ورزش بانوان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد