Skip to Content

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

اهدای اعضای جوان مرگ مغزی میبدی به بیماران نیازمند+تصویر
اهدای اعضای جوان مرگ مغزی میبدی به بیماران نیازمند+تصویر
خانواده محمد رشیدی بفروئی که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود رضایت دادند تا اعضای وی به بیماران نیازمند اهدا شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مرگ مغزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد