Skip to Content

محتوا با برچسب مرکز جامع توانبخشی.

احداث نخستین مرکز جامع توانبخشی سالمندان در میبد
رئیس اداره بهزیستی میبد خبر داد؛
احداث نخستین مرکز جامع توانبخشی سالمندان در میبد
رئیس اداره بهزیستی میبد از احداث نخستین مرکز جامع توانبخشی سالمندان در دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مرکز جامع توانبخشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مرکز جامع توانبخشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مرکز جامع توانبخشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مرکز جامع توانبخشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد