Skip to Content

محتوا با برچسب مردم میبد.

میبدی ها در دهه نخست محرم 80 واحد خون اهدا کردند
مدير روابط عمومي انتقال خون استان یزد
میبدی ها در دهه نخست محرم 80 واحد خون اهدا کردند
مدير روابط عمومي انتقال خون استان یزد از اهدای 80 واحد خون توسط نوع دوستان شهرستان میبد در دهه نخست محرم سال جاری خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مردم میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مردم میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مردم میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مردم میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد