Skip to Content

محتوا با برچسب مرحومه تقی نژاد.

تجلیل مسئولین از خانواده اهداکننده عضو میبدی
تجلیل مسئولین از خانواده اهداکننده عضو میبدی
جمعی از مسئولین با حضور در منزل مرحومه تقی نژاد از اقدام خداپسندانه پدر، مادر و همسر آن مرحومه در اهدا اعضا و نجات جان بیماران قدردانی کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مرحومه تقی نژاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مرحومه تقی نژاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مرحومه تقی نژاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مرحومه تقی نژاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد