Skip to Content

محتوا با برچسب مدیرکل مدیریت بحران استان یزد.

300 مدیر یزدی برای مقابله با بحران‌ آموزش دیدند
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد:
300 مدیر یزدی برای مقابله با بحران‌ آموزش دیدند
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: سال گذشته 300 نفر از مدیران استان و شهرستان‌ها را در شهرستان بافق جمع کردیم و به مدت سه شبانه‌روز برای مقابله با بحران‌ها آموزش دیدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرکل مدیریت بحران استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیرکل مدیریت بحران استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیرکل مدیریت بحران استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مدیرکل مدیریت بحران استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد