Skip to Content

محتوا با برچسب مدیرکل زندانهای استان یزد.

تاکنون ۴۵۵ زندانی در یزد مشمول عفو رهبری شدند
مدیرکل زندانهای استان یزد خبر داد؛
تاکنون ۴۵۵ زندانی در یزد مشمول عفو رهبری شدند
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان یزد گفت: ۴۵۵ زندانی در ندامتگاه های استان یزد تا امروز، مشمول عفو مقام معظم رهبری شده اند و تلاش همکاران برای بررسی سایر پرونده های قضایی مددجویان ادامه دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرکل زندانهای استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیرکل زندانهای استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیرکل زندانهای استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مدیرکل زندانهای استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد