Skip to Content

محتوا با برچسب مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد.

عکس/ بازدید مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد از کارگاه های صنایع دستی بانوان میبدی
عکس/ بازدید مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد از کارگاه های صنایع دستی بانوان میبدی
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد و مسئولین شهرستان میبد از نمایشگاه ها و کارگاه های صنایع دستی بانوان میبدی بازدید کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد