Skip to Content

محتوا با برچسب مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد.

کتیبه باستانی دیوار شارستان ميبد متعلق به این بخش نیست
مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد:
کتیبه باستانی دیوار شارستان ميبد متعلق به این بخش نیست
در حالی فاز دوم عملیات مرمت اضطراری دیوار شهر تاریخی میبد آغاز شده که در جریان اجرای فاز نخست آن نشانه‌های یک کتیبه گچی متعلق به دوران اولیه اسلامی در حین آواربرداری و استحکام بخشی این دیوار کشف شد ولی مسئولان میراث فرهنگی استان یزد معتقد هستند که...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد