Skip to Content

محتوا با برچسب مددجویان میبدی.

مددجویان میبدی بیش از 11 میلیارد کمک هزینه معیشت دریافت کردند
مدیر کمیته امداد میبد:
مددجویان میبدی بیش از 11 میلیارد کمک هزینه معیشت دریافت کردند
مدیر کمیته امداد شهرستان میبد گفت: از سال گذشته تا کنون بیش از 11 میلیارد ریال کمک معیشت به صورت مستمری ماهیانه به مددجویان میبدی پرداخت شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مددجویان میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مددجویان میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مددجویان میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مددجویان میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد