Skip to Content

محتوا با برچسب مددجو.

پرداخت بیش از 4 میلیارد ریال وام کارگشایی به 114 مددجو در میبد
مدیر کمیته امداد میبد مطرح کرد
پرداخت بیش از 4 میلیارد ریال وام کارگشایی به 114 مددجو در میبد
مدیر کمیته امداد شهرستان میبد گفت از سال گذشته تا کنون 4 میلیارد و 900 میلیون ریال به 114 مددجوی میبدی پرداخت شده است.
توزیع بیش از 700 کیلو گوشت قربانی میان مددجویان میبدی
مدیر کمیته امداد میبد خبر داد:
توزیع بیش از 700 کیلو گوشت قربانی میان مددجویان میبدی
مدیر کمیته امداد شهرستان میبد گفت: همزمان با عید قربان با مشارکت مردم میبد 772 کیلو گرم گوشت قربانی میان مددجویان تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مددجو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مددجو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مددجو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مددجو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد