Skip to Content

محتوا با برچسب مدجویان.

46 واحد مسکن مددجویان کمیته امداد در شهرستان میبد تعمیر و بازسازی شد
مدیر کمیته امداد شهرستان میبد:
46 واحد مسکن مددجویان کمیته امداد در شهرستان میبد تعمیر و بازسازی شد
مدیر کمیته امداد شهرستان میبد گفت: در 6 ماهه نخست امسال 46 مسکن مددجویی در شهرستان میبد با اعتبار 71 میلیون تومان تعمیر و بازسازی شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدجویان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدجویان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدجویان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مدجویان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد