Skip to Content

محتوا با برچسب مدارس عیردولتی.

بیش از 28 هزار دانش آموز در مدارس غیر دولتی یزد تحصیل می کنند/ رشد 15 درصدی مدارس غیر دولتی در استان
رئیس اداره مشارکتها و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش یزد:
بیش از 28 هزار دانش آموز در مدارس غیر دولتی یزد تحصیل می کنند/ رشد 15 درصدی مدارس غیر دولتی در استان
رئیس اداره مشارکتها و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش یزد گفت: 28 هزار و 568 دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس غیر دولتی یزد تحصیل می کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدارس عیردولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدارس عیردولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدارس عیردولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مدارس عیردولتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد