Skip to Content

محتوا با برچسب مخابرات میبد.

اینترنت نسل سوم در فازاول شهرستان میبد راه اندازی شده است.
در گفتگوی رئیس مخابرات میبد با میبد خبر مطرح شد:
اینترنت نسل سوم در فازاول شهرستان میبد راه اندازی شده است.
کارگر رئیس اداره مخابرات میبد اذعان داشت، اینترنت 3G در سه سایت از پنج سایت فاز اول مخابرات میبد در شب نیمه شعبان راه اندازی شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مخابرات میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مخابرات میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مخابرات میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مخابرات میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد