Skip to Content

محتوا با برچسب محمودآباد.

نگرانی های یک شهروند میبدی در حوزه میراث فرهنگی
ر پی تخریب قسمتی از بافت تاریخی محمود آباد :
نگرانی های یک شهروند میبدی در حوزه میراث فرهنگی
سال هاست که عده ای بی هویت و ناآشنا به ارزش های مادی و معنوی میراث های فرهنگی با تشبث به نام مقدسات و بازی با اعتقادات مردم و حتی به قیمت به ریشخند گرفتن قانون به جان این آثار افتاده اند و دور از چشم مردم و نهادهای مسئول با یورش ناگهانی این آثار را...
خصومت شخصی انگیزه عامل قتل در محمودآباد
سرهنگ ولی الله حسین محمدی فرمانده انتظامی شهرستان میبد در گفتگو با...
خصومت شخصی انگیزه عامل قتل در محمودآباد
به گزارش خبرنگار میبد خبر: 13 نوروز امسال محله محمودآباد شاهد وقوع یک جنایت بود. مرد جوانی 28 ساله به نام الف. م با ضربات چاقو از پای درآمد. سرهنگ ولی الله حسین محمدی فرمانده انتظامی شهرستان میبد در گفتگو با خبرنگار میبد خبر درباره این حادثه...

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمودآباد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محمودآباد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب محمودآباد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد