Skip to Content

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

مصرف بیشترین بودجه و آسفالت شهرداری میبد در محله شهیدیه
شهردار میبد مطرح کرد؛
مصرف بیشترین بودجه و آسفالت شهرداری میبد در محله شهیدیه
شهردار میبد گفت: بیشترین میزان بودجه ای که هزینه می شود برای محله شهیدیه می باشد و بیشترین میزان آسفالت جهت اصلاح کوچه ها در آنجا مصرف می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب محمود اسدزاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد