Skip to Content

محتوا با برچسب محمدرضا وفایی نسب.

تامین اجتماعی 250 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی یزد بدهی دارد/ در پرداختی کادرهای درمانی مشکل داریم
گلایه معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد از تامین اجتماعی؛
تامین اجتماعی 250 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی یزد بدهی دارد/ در پرداختی کادرهای درمانی مشکل داریم
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: سازمان‌ تامین اجتماعی در این استان بابت دریافت خدمات پزشکی و درمانی 250 میلیارد تومان به این دانشگاه بدهکار است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمدرضا وفایی نسب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمدرضا وفایی نسب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محمدرضا وفایی نسب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب محمدرضا وفایی نسب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد