Skip to Content

محتوا با برچسب محمد اکبری.

دیدگاهها و راهبردهای حاکم بر کمیته بسیار پیشرفته تر از یک دهه قبل است
آیت الله اعرافی در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان :
دیدگاهها و راهبردهای حاکم بر کمیته بسیار پیشرفته تر از یک دهه قبل است
به گزارش خبرنگار میبدخبر: جلسه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان و مسئولین شهرستان با عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در میبد برگزار شد. محمداکبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد در ابتدای این جلسه خاطر نشان ساخت: ما به دنبال...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمد اکبری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمد اکبری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محمد اکبری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب محمد اکبری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد