Skip to Content

محتوا با برچسب محله شهیدیه.

مصرف بیشترین بودجه و آسفالت شهرداری میبد در محله شهیدیه
شهردار میبد مطرح کرد؛
مصرف بیشترین بودجه و آسفالت شهرداری میبد در محله شهیدیه
شهردار میبد گفت: بیشترین میزان بودجه ای که هزینه می شود برای محله شهیدیه می باشد و بیشترین میزان آسفالت جهت اصلاح کوچه ها در آنجا مصرف می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محله شهیدیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محله شهیدیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محله شهیدیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب محله شهیدیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد