Skip to Content

محتوا با برچسب محصولات کم آبخواه.

بیش از نیمی از تولیدات کشاورزی یزد کم آبخواه هستند/ تولید سالانه ۲۵۰ تن گیاهان دارویی در یزد
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان یزد:
بیش از نیمی از تولیدات کشاورزی یزد کم آبخواه هستند/ تولید سالانه ۲۵۰ تن گیاهان دارویی در یزد
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به وضعیت آبی استان یزد گفت: بیش از نیمی از تولیدات کشاورزی یزد کم آبخواه هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محصولات کم آبخواه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محصولات کم آبخواه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محصولات کم آبخواه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب محصولات کم آبخواه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد