Skip to Content

محتوا با برچسب مجید بهارستانی.

معیار و شاخص تشخیص شهردار خوب طبق عملکرد سالیانه شهردار در شورا سنجیده می شود «نه مقدار ساعت کار شهردار محترم»
یادداشت نائب رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر در میبد خبر:
معیار و شاخص تشخیص شهردار خوب طبق عملکرد سالیانه شهردار در شورا سنجیده می شود «نه مقدار ساعت کار شهردار محترم»
مجید بهارستانی در یادداشتی ذیل خبر استیضاح شهردار در میبدخبر، نوشت: برخود لازم می دانم برای جوانان عزیز که ابهاماتی را در این زمینه برایشان ایجاد شده است نکاتی را اطلاع رسانی کنم...

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مجید بهارستانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مجید بهارستانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مجید بهارستانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد