Skip to Content

محتوا با برچسب مجلس خبرگان جناحی و سیاسی کار.

مجلس خبرگان رهبری جای جناح بازی و سیاسی‌کاری نیست
آیت‌الله یزدی:
مجلس خبرگان رهبری جای جناح بازی و سیاسی‌کاری نیست
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: مجلس خبرگان جناحی و سیاسی‌کار نیست بلکه مجلسی مرکب از فقهای جامعه برای انتخاب فردی با توانمندی مقابله با فتنه‌ها، عادل، جهادگر و زمان‌شناس به عنوان ولی فقیه است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مجلس خبرگان جناحی و سیاسی کار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مجلس خبرگان جناحی و سیاسی کار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مجلس خبرگان جناحی و سیاسی کار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مجلس خبرگان جناحی و سیاسی کار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد