Skip to Content

محتوا با برچسب مبارزه بامواد.

عزم جدی پلیس میبد در مبارزه با مواد مخدر
عزم جدی پلیس میبد در مبارزه با مواد مخدر
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میبد گفت: به همت مامورین پرتلاش مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی چند باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مبارزه بامواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مبارزه بامواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مبارزه بامواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مبارزه بامواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد